Luftgevær med lyddæmper: Stor guide til brug & regler om løse og integrerede

Det er altid en fornøjelse at skyde til måls i baghaven med luftgevær, og det er heldigvis også helt lovligt at skyde med luftgevær i egen have. Ikke desto mindre kan luftgeværer – og især lyden fra geværet – i tætbebyggede områder være til gene for naboerne. For at undgå unødvendige konflikter med naboen kan det være en rigtig god idé at investere i et luftgevær med lyddæmper – især hvis du ved, at du kommer til at bruge geværet i tætbebyggede områder.

Overblik: de bedste luftgeværer med lyddæmper

Hvordan fungerer en lyddæmper?

En lyddæmper er en cylinderformet anordning, som monteres foran piben på luftgeværet med henblik på at reducere larmen fra skuddet. Det som skaber braget, når man affyrer skud med geværet, er det såkaldte mundingsbrag: efter projektilet affyres kommer der varm luft ud af piben, og det er netop når den varme luft ekspanderer og møder den kolde luft, at man vil opleve mundingsbraget.

Med en lyddæmper vil projektilet flyve gennem et ekspansionskammer, hvor den varme luft får mulighed for at komme af med noget af trykket og varmen, inden den varme luft ryger ud gennem geværets pibe og skaber mundingsbraget. Med andre ord nedsætter lyddæmperen trykket og varmen fra luften, der kommer umiddelbart efter projektilet, hvorfor larmen reduceres.

Jo større en lyddæmper er, jo mere plads er der også for luften til at ekspandere i lyddæmperen og dermed nedkøle, og jo mindre vil larmen være fra mundingsbraget. Som udgangspunkt kan man derfor – lidt forsimplet – sige, at jo større lyddæmperen er, jo mere reducerer den larmen fra geværet.

Fordele ved luftgeværer med lyddæmper

Det kan måske virke indlysende, at den største fordel ved en lyddæmper er, at den dæmper lyden fra geværet. Ikke desto mindre er der mange andre fordele ved et luftgevær med lyddæmper, som vi også mener er værd at nævne:

  • Mindre rekyl: Jaegerforbundet.dk kunne dokumentere en 39% reduktion i rekylen, når de brugte lyddæmper på deres jagtriffel. Det er naturligvis værd at bemærke, at der er stor forskel mellem en jagtriffel og luftgevær, da rekylen typisk er langt mindre for luftgeværer. Så reduktionen i rekyl ved brug af lyddæmper på luftgeværet kan muligvis være langt mindre. Derudover er der forskel på rekylen mellem luftgeværer: PCP luftgeværer har stort set ingen rekyl, hvorfor du ikke bør købe lyddæmper til PCP alene for at reducere rekylen.

Video: rekyltest af lyddæmper 

Gør lyddæmper luftgeværet mindre kraftfuldt?

I testen af lyddæmpere fra Jaegerforbundet.dk målte man ved hjælp af en såkaldt doppler-radar fra LabRadar mundingshastigheden for en jagtriffel uden lyddæmper og med 22 forskellige lyddæmpere, respektivt. Mundingshastigheden for de 22 lyddæmpere var gennemsnitligt 772 m/s +/- 10 m/s, mens mundingshastigheden uden lyddæmper lå på 771 m/s. Testen fandt således ikke en nævneværdig forskel med eller uden lyddæmper.

Bemærk dog, at ovennævnte test blev lavet på en jagtriffel, og resultatet vil således muligvis være anderledes for luftgeværer. Det er dog vores vurdering, at denne test er sammenlignelig for luftgeværer, og du bør således ikke regne med en nævneværdig forskel på mundingshastigheden ved at bruge lyddæmper.

Regler og love om lyddæmpere: Er det lovligt at bruge lyddæmper på luftgeværet?

Ja, det er fuldt tilladt at bruge lyddæmpere til luftgevær. Dog differentieres der mellem anskaffelse af løse lyddæmpere til luftgeværet, som kræver tilladelse fra Politiet, og integrerede lyddæmpere til luftgeværet, som ikke kræver tilladelse.

Integrerede lyddæmpere i luftgeværet kræver ikke tilladelse fra Politiet, og alle over 18 år kan således købe 4,5 mm kaliber luftgevær med integreret lyddæmper uden tilladelse.

Løse lyddæmpere – dvs. lyddæmpere som er konstrueret til montering på luftgeværet – kræver indhentning af tilladelse fra Politiet jf. Bekendtgørelse om våben og ammunition m.v. §5, stk. 5. Alle over 18 år som lovligt besidder 4,5 mm kaliber luftgeværer kan indhente tilladelse til løse lyddæmpere fra Politiet her. Ansøgningsprocessen vil typisk tage minimum 20 arbejdsdage, ansøgningen er gratis og tilladelsen vil gælde i 5 år. Bemærk desuden, at de fleste forhandlere af løse lyddæmpere kræver fremvisning af tilladelse, før de kan sælge den løse lyddæmper.

Der stilles jf. våbenloven ikke krav om, at lyddæmperne skal låses inde i våbenskab, men det anbefales at de opbevares utilgængeligt for uvedkommende.

Skal jeg købe løs lyddæmper eller integreret lyddæmper?

Hvorvidt du skal købe løs lyddæmper eller integreret lyddæmper til luftgeværet afhænger i høj grad af dine ønsker og behov. Fordelen ved en løs lyddæmper er naturligvis, at den til enhver tid kan afmonteres, f.eks. hvis du ønsker at skyde på skydebane eller andre mindre befærdede områder. Til gengæld kræver løse lyddæmpere indhentning af tilladelse fra Politiet, som du bør forvente tager minimum 20 hverdage, men som er gratis.

Fordelen ved at købe et luftgevær med integreret lyddæmper er, at det ikke kræver indhentning af tilladelse, og du kan således anskaffe geværet med det samme. Til gengæld har du ikke mulighed for at afmontere lyddæmperen, hvis du skulle have lyst til det.

Skriv en kommentar